Ázijské deti zaznamenali masívny nárast krátkozrakosti

Do 90 percent detí z veľkých ázijských miest, ktoré vychádzajú zo školy, trpí krátkozrakosťou odborne nazývanou myopiaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12210-azijske-deti-zaznamenali-masivny-narast-kratkozrakosti