Bábiky Kiwanis dlhodobo pomáhajú pacientom a rodičom pri liečbe

Bábiky sú účinné terapeutické pomôcky, ktoré lekárom pomáhajú znižovať negatívne vplyvy hospitalizácie a humanizovať tak medicínu. Prostredníctvom bábik, ktoré si môžu deti v nemocnici namaľovať podľa svojej fantázie, často komunikujú s lekárom alebo svojim okolím. Psychologička Detského kardiocentra Mgr. Martina Matejová vysvetľuje: „Takáto komunikácia je často oveľa bezpečnejšia ako komunikácia tvárou v tvár. Bábika je niečo, čo malý pacient pozná a ďalšie procesy tak ľahšie prežíva. Často sa stretávame s tým, že deti prostredníctvom bábik Kiwanis vedia prejaviť emócie či strach. Vieme im tak vysvetliť, že pocit strachu je v takýchto situáciách normálny.“ Lekár či sestra môžu pacientovi vďaka bábike veľmi jednoducho vysvetliť spôsob liečby či priebeh vyšetrenia. Pobyt v nemocnici sa tak pre deti stáva oveľa jednoduchší. Lekári sa stávajú súčasťou rodiny a života pacientov, preto je spôsob, akým k pacientom pristupujú, rozhodujúci. „Zaujímavé boli i situácie, kedy si mamičky, hospitalizované spolu so svojimi deťmi, vypýtali od personálu oddelenia bábiky a namaľovali si tak chýbajúceho člena rodiny, partnera alebo inú osobu, ktorá s nimi nemohla v ťažkých chvíľach byť,“ dopĺňa vedúca sestra Kardiologického oddelenia DKC, Mgr. Alexandra Fádliková. Reakcie na bábiky sú veľmi pozitívne. Je to aktivita, ktorá dlhodobo funguje a má veľký zmysel. Aj takouto formou sa dá prispieť k humanizácií medicíny, pretože pomoc chorým, to nie sú len prístroje, lieky alebo finančné prostriedky.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14020-babiky-kiwanis-dlhodobo-pomahaju-pacientom-a-rodicom-pri-liecbe