BBSK zrušil štyri príspevkové nemocnice s poliklinikou

Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Rimavskej Sobote, Lučenci, vo Zvolene a v Žiari nad Hronom, ktoré sú príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), zrušili dnes poslanci jeho zastupiteľstvaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3992-bbsk-zrusil-styri-prispevkove-nemocnice-s-poliklinikou