Benígna prostatická hyperplázia

Benígna prostatická hyperplázia (BPH) predstavuje nezhubný rast buniek prostatickej žľazy, často pozorovaný u starnúcich mužov. Začína v 40. rokoch života, výskyt stúpa s vekomToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10707-benigna-prostaticka-hyperplazia