BILLA spúšťa unikátny projekt a prehlbuje spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Spoločnosť BILLA Slovensko nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) a dáva jej nový rozmer angažovaním sa v projektoch Zdravé oči už v škôlke a Nákupný asistent.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14016-billa-spusta-unikatny-projekt-a-prehlbuje-spolupracu-s-uniou-nevidiacich-a-slabozrakych-slovenska