Bio potraviny - čo to znamená?

Ekopotraviny, biopotraviny, funkčné potraviny, geneticky modifikované potraviny - čo ktoré znamená? Ako si medzi nimi vybrať? Znamená každý pojem samostatný spôsob stravovania?Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11050-bio-potraviny-co-to-znamena