Biogénne amíny v potravinách

Je potrebné si uvedomiť, že zdravotnú bezpečnosť potraviny neovplyvňuje len spôsob jej spracovania a prídavok aditív, ale i zloženie samotnej suroviny. Základné suroviny na výrobu potravín obsahujú okrem všetkých cenných a výživných látok aj také prírodné látky, ktoré môžu byť pre zdravie škodlivé.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11553-biogenne-aminy-v-potravinach