Biologická liečba - clinika

ČO VÁM PONÚKAME?

Výživové doplnky vo forme orgánových a rastlinných uItrafiItrátov / peptidov. Laboratórne spracované prírodné produkty bez konzervantov na omladenie, povzbudenie, regeneráciu a podporu pri liečbe a samotnú liečbu ochorení. Forma preparátu je číra tekutina, ktorej 2-5 ml sa nalejú pod jazyk, cca minútu sa premieta pod jazykom, kým sa vstrebe podstatná čast účinnej zložky. Preparát na reviltalizáciu kože sa môže aplikovať aj v kréme, ktorý ma enormne rýchlu vztrebateľnosť cez póry, podobne vlasové tonikum na vstrebanie do po¬kožky k vlasovým folikulám.

AKO VYRÁBAME PRODUKTY?

Ultrafiltráciou, čiže procesom oddeľovania molekúl nízkej molekulovej hmotnosti od molekúl s vyššou molekulovou hmotnosťou. V prvej fáze sa na viackrát prefiltruje zdrojová látka cez stále jemnejšie sitá. Vo finále sa pretlačí preparát pod vysokým tlakom cez veľmi hustý filter. V pre filtrovanej tekutine sa odmeria koncentrácia, riedením sa upraví na stanovenú hodnotu, Preparát sa v sterilnom prostredí dávkuje do autoklávovaných ampuliek s hermetickým uzáverom. Produkt sa distribuuje, pričom okrem krémov sa počas transportu a skladovania uchováva v chlade v chladničke.

AKO FUNGUJE ULTRAFILTRÁT

Peptid je bielkovinová látka organického pôvodu (živočíšna alebo rastlinná). Peptidy ľudské sú identické ako zvieracie, či rastlinné. Utrafiltrátové peptidy sa naväzujú na stavebné molekuly väčšieho rozmeru, ktoré sú v bunkách človeka (tieto sú od zvieracích mierne odlišné, my ich však ultrafiltráciou separujeme od identických peptidov). Bunkové stena má póry, cez ktoré prenikne len molekula s nízkou molekulovou hmotnosťou, čiže ultrafiltrát áno (ultrafiltráty sa vyrába­jú prevažne o molekulovej hmotnosti okolo 5-10 KiloDaltonov, rozmeru v nanometroch).