BIOQUANT N


(Helena) #1

Rada by som poznala názor nejakého odborníka na BIOQUANT N, či nemôže mať dennodenné vystavovanie laser žiareniu aj negatívne následky?