Bojovníci za zdravie pomáhajú aj Katke postaviť sa na nohy

Túžba po samostatnosti Zdravotný stav Katky si vyžaduje neustálu asistenciu rodiny. „Samostatne nechodí, sedí len s pomocou. Sama sa nevie napiť ani najesť, “ rozpráva Ľubica, ktorá dcéru postupom času začala socializovať. „Katarínka navštevuje domov sociálnych služieb, kde má zabezpečenú aj čiastočnú školskú dochádzku. Na výučbu má vyhradené dve hodiny denne. Veľmi sa osamostatnila tým, že sa zaradila do kolektívu ,“ teší sa mamina.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/14040-bojovnici-za-zdravie-pomahaju-aj-katke-postavit-sa-na-nohy