Boju s onkologickými ochoreniami by mal pomôcť aj národný program

Riešeniu situácie postupného nárastu úmrtí Slovákov na onkologické ochorenia by mal napomôcť aj Národný onkologický program, na ktorého návrhu v súčasnosti pracujú odborníciToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4254-boju-s-onkologickymi-ochoreniami-by-mal-pomoct-aj-narodny-program