Bratislavský samosprávny kraj poskytuje služby, ale môže konať len v zmysle platnej legislatívy

Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) verejné aj neverejné v územnom obvode BSK poskytujú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej bez riadnych povolení - na čierno. Tvrdí to prezident Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR Silvester Obuch. Zástupcovia asociácie prezentovali tento názor vo vestibule Úradu BSK počas dnešného rokovania zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13343-bratislavsky-samospravny-kraj-poskytuje-sluzby-ale-moze-konat-len-v-zmysle-platnej-legislativy