Brusel chce zintenzívniť boj proti drogám

Európska komisia chce posilniť boj proti drogám. Dnes preto predstavila nový štvorročný akčný plán na roky 2009-2012 obsahujúci rozličné opatrenia pre zintenzívnenie európskej spolupráce, zmiernenie dôsledkov konzumácie drog a redukciu trestných činov súvisiacich s týmto javom



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/4988-brusel-chce-zintenzivnit-boj-proti-drogam

Tzv.pomalá zničujúca smrť-nielen drogistu,
ale i jeho príbuzných,ktorý sa jej musia do strašidelného konca pozerať,ak obeť nevys-
kočí z okna,či iným podstatne rýchlejším spô-
sobom neukončí svoj život.DROGY po zbraniach sú 2.najvýnosnejším obchodom.Na treťom mies-
te je farmaceutický priemysel.Ten takisto sa pomaly dostáva do rúk MAFIE.Výhodou ovlád-
nutia farmaceutického priemyslu je DOKONALÉ KRYTIE obchodu s drogami,ľahký prístup kupre-
kurzorom,čistota pripravených drog atď…jednoduchá distribúcia.A výsledok?Ro-
diaci sa narkomani-degenerovanie národa,jeho
ľahké ovládanie,vznik novodobých otrokov a u
držateľnosť armády zločincov.Ďalší rozvoj trestnej činnosti-obchod s bielym mäsom,ha-
zardom,lúpežami,či najatými vraždiacimi komandami.POLITICKÝ VPLYV-genocída národa.

Taliansko je krajinou G7.80%národného produk-
tutvorí ekonomika ovládaná mafiou.Mafia má v rukách nielen politikov,najvyšších policaj-
ných úradníkov,prokurátorov,či sudcov.ZRU-
ŠENIE TRESTU SMRTI dosiahla mafia.Preto je odškodnenie obetí neraz veľmi problematické.
Prečo európske parlamenty,ak zrušili trest smrti,neprijali adekvátne zákony odškodnenia obetí?Distribúcia drog a jej následky sú NAJSTRAŠNEJŠÍM ZLOČINOM,obzvlášť,keď obeťami sú deti,ktoré veľakrát ani netušia ako sa sta
li obeťami.A aká je reakcia zákonodarcov?
Ochrana organizovaného zločinu-pretože
ZÁKONODARCI sú KORUPČNÝM TERČOM MAFIE.Korup-
cia je najpoužívanejší nástroj mafie na mlčan
livosť polície,prokuratúry,súdov,resp. na ich nečinnosť ako aj na prijímanie zákonov,
ktoré jej zaručujú beztrestnosť.V SR sú jas-
ným dôkazom zastavené trestné stíhania káuz:
IPF,vylúpenia bánk,malej privatizácie,nebánk,
či šetrenia VEĽKEJ PRIVATIZÁCIE:predaj SPP,
Slov.elektrární,paroplynu,či lúpeže cez tzv.
zahraničné firmy v daňových rajoch.Viď články o Slovensku z pera Jozefa Šáteka-slov.
Cataniho.

Poslanci NR SR schvaľujú zákony tohoto štátu,
resp.ich dupľujú,ak ich vracia prezident.V po-
litike beží všetko vo forme: voľačo,za voľačo.
Sú poslanci skorumpovaní?Hája záujmy spoločesntva Slovákov a národností?Prijúmajú efektívne zákony? Likvidujú zákonmi korupciu?
Organizovaný zločin?Uľahčujú život slovenskému národu?Dodržiavajú zákony?Občania sú pred voľ-
bami voliči voliči čihi/a po voľbách? VOLY ČAU