CAD/CAM technológia v ortopedickej technike

O nové využitie z radu pokrokových CAD/CAM technológií na Slovensku, tentoraz v oblasti zdravotníctva, sa postarala spoločnosť NEOPROT. Technológiu používa na digitálne odoberanie merných podkladov a zhotovovanie individuálnych ortopedickoprotetickýchToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13324-cadcam-technologia-v-ortopedickej-technike