CELIM - program zameraný na mapovanie fyzikálno-chemických procesov v bunkách

Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging (CELIM). Interdisciplinárny výskum smeruje
k objasneniu fyzikálno-chemických procesov determinujúcich normálne a/alebo patologické fungovanie buniek s následným využitím nových poznatkov v oblasti humánnej medicíny a vývoja nových technológií.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13563-celim-program-zamerany-na-mapovanie-fyzikalno-chemickych-procesov-v-bunkach

Veľmi zaujímavé čítanie, rada by som čítala viacero takýchto článkov, na tento som natrafila náhodou, ostatné denníky, ktoré čítam o tomto projekte nemali ani zmienku, len Zzz. sk