Celoplošný skríning novorodencov

Testy na prítomnosť závažných dedičných ochorení dokážu včas odhaliť predispozíciu na chorobu alebo už jej prítomnosť. Ide o veľký krok vpred, lebo čím skôr sa u novorodenca zistí predispozícia alebo ochorenie, tým skôr sa môže začať s kvalitnou liečbou.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6326-celoplosny-skrining-novorodencov