Cenotvorba liekov dostane nové pravidlá, má sa tak ušetriť asi 100 mil. eur

Medzi ciele nového zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorý dnes schválil parlament, patrí zvýšenie transparentnosti kategorizácie liekov, podrobnejšia úprava podmienok úradného určenia cien a úhrad liekov či zdravotníckych pomôcok a zavedenie inovatívnych nástrojov do procesu kategorizácieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10868-cenotvorba-liekov-dostane-nove-pravidla-ma-sa-tak-usetrit-asi-100-mil-eur