Centrum pre liečbu sklerózy multiplex vynovili, je komfortné

Komfortné Centrum pre liečbu sklerózy multiplex vybudovali na II. Neurologickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) pri banskobystrickej Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) F. D. RooseveltaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12647-centrum-pre-liecbu-sklerozy-multiplex-vynovili-je-komfortne