Cenu ministra školstva získali aj dvaja pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky ocenil minister školstva, vedy, výskumu
a športu SR Dušan Čaplovič viaceré osobnosti vedy a techniky a úspešné vedecko-technické tímy a medzi ocenenými boli aj pracovníci Lekárskej fakulty UPJŠ
v Košiciach.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13211-cenu-ministra-skolstva-ziskali-aj-dvaja-pracovnici-lekarskej-fakulty-upjs