Ceny liekov po zásahu ministerstva zdravotníctva klesnú

Ministerstvo zdravotníctva identifikovalo 209 liekov, ktorých cena podľa dostupných údajov k 31. marcu prekračovala aritmetický priemer šiestich najnižších cien spomedzi cien v ostatných krajinách Európskej únieToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10447-ceny-liekov-po-zasahu-ministerstva-zdravotnictva-klesnu