Červené stužky aj sviečkové pochody upozornia na problém AIDS

Ľudia na Slovensku aj vo svete si dnes pripomínajú Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie. V SR sa v tomto roku zatiaľ zaznamenalo 46 nových prípadov infekcie HIV, išlo o 40 Slovákov a šesť cudzincov s prechodným pobytom. Zaznamenali sa tri nové prípady AIDS u občanov SR a dva prípady úmrtí na AIDS, priblížil hlavný hygienik Ivan Rovný.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13281-cervene-stuzky-aj-svieckove-pochody-upozornia-na-problem-aids