Česká vláda špedifikovala, čo môže po odchode lekárov armáda ponúknuť

Česká vláda dnes do detailov prerokovala možnosť nasadenia kapacít armády pre prípad, že niekoľko tisíc českých lekárov na konci februára opustí české nemocniceToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9693-ceska-vlada-spedifikovala-co-moze-po-odchode-lekarov-armada-ponuknut