Český minister zdravotníctva hrozbu odchodu vyše 3700 lekárov naďalej zľahčuje

V rámci protestnej akcie Ďakujeme, odchádzame v Česku podalo ku koncu decembra hromadné výpovede 3772 lekárov v desiatkach fakultných a krajských nemocnícToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9481-cesky-minister-zdravotnictva-hrozbu-odchodu-vyse-3700-lekarov-nadalej-zlahcuje

Váš problém mi priomenul časť Hippokratovej prísahy, ktorú zložil každý náš lekár:
"Spôsob svojho života zasvätím podľa svojich síl a najlepšieho svedomia prospechu nemocných a budem ich chrániť pred každým utrpením a neprávosťou. Ak budem zachovávať túto prísahu, nech je mi dožičené žiť šťastne, požívať úctu ľudí a tešiť sa z plodov svojej práce. Ak však prísahu poruším alebo poškvrním, nech sa mi stane pravý opak. "

Českí doktori majú solídnu odbornú aj etickú úroveň. Vydržte to chvíľu, veď nie ste bezdomoci! Ostaňte pri svojich pacientoch. V zahraničí to možno nasype viac, ale budete robiť len poskoka nejakému Fritzovi, ktorý Vám nesiaha ani po kolená. A Vaše miesta obsadia schopní lekári z Ukrajiny.
Skrátka, keď sa poškodí loď, prvé z nej ujdú krysy.