Český parlament podporil návrh na predaj marihuany ako lieku na predpis

Nebude ho možné predpísať deťom ani mladistvým a polícia bude mať právo nahliadnuť do registra pacientov. Odpadne tak argument tých, ktorí si v súčasnosti pestujú konope doma a tvrdia, že je to na liečebné účelyToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12352-cesky-parlament-podporil-navrh-na-predaj-marihuany-ako-lieku-na-predpis