Charles Darwin

História vzniku a vývoja prírodných i technických vied sa zrodila zo spoločenských potrieb. Rozvoj poľnohospodárskej výroby viedol k štúdiu rastlín a živočíchov v určitom vzťahu k prírodeToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9456-charles-darwin