Chemici hodnotia rok 2008 ako zložitý, rok 2009 bude poznačený krízou ZCHFP považuje v časoch krízy sa dôležitý prístup k finančným zdrojom

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR hodnotí uplynulý rok 2008 ako pomerne úspešný, hlavne s prihliadnutím na najvýznamnejšiu udalosť, ktorou je zavedenie euraToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/5539-chemici-hodnotia-rok-2008-ako-zlozity-rok-2009-bude-poznaceny-krizou-zchfp-povazuje-v-casoch-krizy-sa-dolezity-pristup-k-financnym-zdrojom