Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR

Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo ďalšiu zo svojich pravidelných publikácií – Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2011Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13464-chirurgicka-ajednodnova-starostlivost-vsr