Chodíte na pravidelné zdravotné prehliadky? Očná ambulancia by sa nemala obchádzať!

Hoci sú preventívne prehliadky skutočne potrebné, mnohí ich ešte stále zanedbávajú. Dôvodom nízkej návštevnosti je predovšetkým zaneprázdnenosť, nízke povedomie o prevencii rizikových faktorov, ale aj pocit, že kým nie sú bolesti, jedinec je zdravý. Medzi tie, ktoré ešte ako tak ľudia absolvujú, patrí gynekologická, zubná a prípadne raz za dva roky aj prehliadka u všeobecného lekára. Viete, ktoré by ste ešte určite nemali vynechať? Návšteva očnej ambulancie zachráni zrak Na vyšetrenie zraku sa často zabúda, oči totiž príliš nebolia ani pri vážnych ochoreniach. Keďže všeobecný lekár nemá možnosť dôkladne skontrolovať stav vašich očí, očnú ambulanciu by ste mali z vlastnej iniciatívy navštíviť aspoň raz za rok. Očné ochorenia sa totiž vyvíjajú pomalšie a keď sa prejavia ich prvé výraznejšie príznaky, môžu skončiť trvalým poškodením. Po dovŕšení 45. roku sa odporúča pravidelne podstúpiť meranie vnútroočného tlaku. Vďaka preventívnej oftalmologickej prehliadke môžete včas zachytiť napríklad šedý či zelený zákal, degeneráciu makuly, ale aj iné vážnejšie ochorenia ako je cukrovka, problémy s obličkami či infekčné choroby. Očná ambulancia by teda mala byť miestom, ktoré raz za čas navštívite. Sú nepopulárne, no vo vyššom veku dôležité! Nie príliš príjemné, no skutočne dôležité sú aj prehliadky u urológa či gastroenterológa. Ak nemáte problémy, preventívne prehliadky sa vás týkajú od päťdesiatky, a to raz za tri roky. Pokiaľ sa vo vašom prvostupňovom príbuzenstve vyskytlo ochorenie na karcinóm prostaty, tak by ste mali začať navštevovať urológa už od 40. roku. Pokiaľ nemáte žiadne črevné problémy, preventívnej prehliadke konečníka a hrubého čreva kolonoskopom sa môžete vyhnúť tiež do 50. roku života. Potom by ste ju mali absolvovať aspoň raz za desať rokov. U ľudí so zvýšeným rizikom takýchto ochorení sa prehliadka vykonáva bez vekového obmedzenia, a to raz za päť rokov.


Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13996-chodite-na-pravidelne-zdravotne-prehliadky-ocna-ambulancia-by-sa-nemala-obchadzat

Vidíte na očnej prehliadke som už nebola ani nepamätám, mala by som ísť keďže v práci stále musím pozerať do počítača a už ma aj bolievajú večer vždy oči. Snáď ale nebudem mať pokazený zrak

zas netreba zbytočne strašiť ľudí