Choroby cestovateľov - naučme sa im predchádzať

Väčšine cestovateľov je spoločné podcenenie zdravotného rizika, nedostatočná informovanosť v tomto smere a prakticky žiadne poučenie o tom, ako sa prípadnému ohrozeniu vyhnúť a brániť.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6426-choroby-cestovatelov-naucme-sa-im-predchadzat