Chrípka

Chrípka je vysoko nákazlivá choroba so závažnými zdravotnými, ekonomickými a sociálnymi následkami, s každoročnými epidémiami a so stálou hrozbou vzniku pandémie. V našom klimatickom pásme má chrípka typický sezónny charakter. K začiatku jej aktivity dochádza na jeseň.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/11011-chripka