Chrobnosť na chrípku sa naďalej udržuje pod úrovňou očakávanej chorobnosti

Chorobnosť na chrípku sa naďalej udržuje pod úrovňou očakávanej chorobnosti, aj pod úrovňou predchádzajúcej sezóny. Mierny pokles oproti predchádzajúcemu týždňu možno pripísať školským prázdninám v Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/351-chrobnost-na-chripku-sa-nadalej-udrzuje-pod-urovnou-ocakavanej-chorobnosti