Chronická bolesť

Bolesť, hlad a smäd patria k základným fenoménom života človeka, ktoré ho sprevádzajú po stáročia. Bolesť je najčastejší príznak, ktorý privedie človeka k svojmu lekárovi. Podnetov k vnímaniu bolesti je široká paleta, ich spoločným znakom je potenciál ohroziť organizmus.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10781-chronicka-bolest