Chronická obštrukčná choroba pľúc a fajčenie


(Admin Zzz.sk) #1

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, ktoré je zapríčinené chronickou expozíciou osôb škodlivým látkam vonkajšieho prostredia najmä chronickej inhalácii škodlivinám cigaretového dymuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9755-chronicka-obstrukcna-choroba-pluc-a-fajcenie