Chronická obštrukčná choroba pľúc a fajčenie

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, ktoré je zapríčinené chronickou expozíciou osôb škodlivým látkam vonkajšieho prostredia najmä chronickej inhalácii škodlivinám cigaretového dymuToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9755-chronicka-obstrukcna-choroba-pluc-a-fajcenie