Chronická obštrukčná choroba pľúc


(Admin Zzz.sk) #1

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) predstavuje skupinu ochorení, ktorých spoločnou črtou je pomaly postupujúca, prevažne nezvratná obštrukcia dýchacích ciest, charakterizovaná obštrukčnou ventilačnou (dýchacou) poruchouToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8132-chronicka-obstrukcna-choroba-pluc