Chronická obštrukčná choroba pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) predstavuje skupinu ochorení, ktorých spoločnou črtou je pomaly postupujúca, prevažne nezvratná obštrukcia dýchacích ciest, charakterizovaná obštrukčnou ventilačnou (dýchacou) poruchouToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/8132-chronicka-obstrukcna-choroba-pluc