Chronická zápcha

Pravidelná stolica je komfort, ktorý si ani neuvedomujeme, pokiaľ trvá. Narušenie bežných zvyklostí vo vyprázdňovaní s predĺžením intervalu stolíc nás však nepríjemne obťažuje.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9557-chronicka-zapcha