Cieľom Dňa narcisov je priblížiť problematiku boja s rakovinou

Dostať bližšie k občanom, do ulíc problematiku boja proti rakovine, ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku je cieľom Dňa narcisov. Akcia, organizovaná Ligou proti rakovine SR (LPR SR), sa uskutoční v piatok 13 apríla.



Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2353-cielom-dna-narcisov-je-priblizit-problematiku-boja-s-rakovinou