Cieľom Európskeho dňa melanómu je vyšertriť čo najviac občanov Slovenska

Zabezpečiť preventívne vyšetrenie kože čo najväčšiemu počtu obyvateľov Slovenska kožnými lekármi je cieľom Európskeho dňa melanómu, ktorý bude 15. mája. Slovenská dermatovenerologická spoločnosť organizuje túto akciu na Slovensku tretíkrát.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/653-cielom-europskeho-dna-melanomu-je-vysertrit-co-najviac-obcanov-slovenska