Cieľom novely zákona o poskytovateľoch je zastaviť transformáciu zariadení


(Admin Zzz.sk) #1

Jedným z cieľov návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve je upraviť zastavenie transformácie zdravotníckych zariadeníToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2982-cielom-novely-zakona-o-poskytovateloch-je-zastavit-transformaciu-zariadeni