Činnosť kardiologických ambulancií

Až takmer 600-tisíc pacientov bolo v uplynulom roku pravidelne sledovaných v kardiologických ambulanciách. Ďalších vyše 85-tisíc ľudí do pravidelného sledovania kardiológov v priebehu roka pribudlo. Najväčšiu skupinu tvorili osoby vo veku 45-64 rokov. Hneď za nimi nasledujú deti a mladí ľudia do 24 rokov.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13903-cinnost-kardiologickych-ambulancii