Čínske deti sú zodpovednejšie voči rodičom než americké

Zodpovednosť amerických detí voči rodičom má tendenciu klesať v siedmom a ôsmom ročníku základnej školskej dochádzky. Tento trend sa časovo zhoduje so zhoršením ich akademickej výkonnosti. Pre čínske deti to však neplatíToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/10266-cinske-deti-su-zodpovednejsie-voci-rodicom-nez-americke