Cisárskym rezom by sa dnes mali v Bratislave narodiť siamské dvojičky