Citová pohoda nemá vplyv na priebeh rakovinového ochorenia

Nový výskum nezistil žiadne dôkazy, ktoré by podporili teóriu, že pacienti trpiaci rakovinou môžu ovplyvniť priebeh alebo výsledok ochorenia zlepšením svojej citovej pohody, respektíve, že psychoterapiou si môžu predĺžiť životToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/3426-citova-pohoda-nema-vplyv-na-priebeh-rakovinoveho-ochorenia