Článkonožce – pôvodcovia alergií a dermatitíd

Najčastejšou formou poškodenia zdravia človeka cudzopasnými článkonožcami je priame cicanie krvi. Článkonožce sú najpočetnejším kmeňom živočíchov na svete s viac než jedným miliónom dosiaľ známych druhovToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9908-clankonozce-povodcovia-alergii-a-dermatitid