Členovia klubov abstinujúcich si vymieňajú skúsenosti na XVII. kongrese

Účastníci sa budú zaoberať aj otázkami osobnej pokory, ktorá je dôležitá preto, aby si každý závislý človek uvedomil, že nad alkoholom, či inými drogami nikdy nezvíťazí. Znamená to, že sa musí vnútorne a skutočne pokorou rozhodnúť, že bude doživotne abstinovaťToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/12781-clenovia-klubov-abstinujucich-si-vymienaju-skusenosti-na-xvii-kongrese