Členovia SLK budú mať nárok na úhradu nákladov v prípade právnych sporov

Slovenská lekárska komora (SLK) a Generali Poisťovňa, a.s podpísali rámcovú poistnú zmluvu na poistenie právnej ochrany pri výkone povolania pre lekárov - členov SLK. Toto poistenie zabezpečí úhradu finančných nákladov a podporu v prípade právnych sporov, ktoré by mohli členom SLK v budúcnosti vzniknúť v súvislosti s výkonom ich lekárskeho povolania.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/2358-clenovia-slk-budu-mat-narok-na-uhradu-nakladov-v-pripade-pravnych-sporov