Členovia zdravotníckeho výboru nehlasovali o novele zákona o bezpečnosti štátu


(Admin Zzz.sk) #1

Členovia výboru NR SR pre zdravotníctvo dnes prerušili rokovanie o novele zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Dôvodom bol fakt, že výbor nebol uznášania schopný.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/327-clenovia-zdravotnickeho-vyboru-nehlasovali-o-novele-zakona-o-bezpecnosti-statu