Členovia zdravotníckeho výboru súhlasili s novelou zákona o bezpečnosti štátu


(Admin Zzz.sk) #1

Členovia gestorského výboru NR SR pre zdravotníctvo dnes súhlasili s novelou zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Zároveň odporučili plénu túto novelu schváliť. Rokovanie o nej 7. marca prerušili, lebo výbor nebol uznášania schopný.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/376-clenovia-zdravotnickeho-vyboru-suhlasili-s-novelou-zakona-o-bezpecnosti-statu