Členské firmy SAFS sa rozhodli zaviesť nový Etický kódex EFPIA

Originálne farmaceutické firmy budú dobrovoľne a transparentne informovať o všetkých benefitoch v prospech poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych organizáciíToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/13656-clenske-firmy-safs-sa-rozhodli-zaviest-novy-eticky-kodex-efpia