Čo ovplyvňuje naše zdravie?

Svetová zdravotnícka organizácia WHO definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody jedinca, nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutiaToto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/9532-co-ovplyvnuje-nase-zdravie