Čo sa zmenilo pri očkovaní dospelých

Deti sa očkujú častejšie, pretože podliehajú povinnému očkovaniu proti 11 infekčným ochoreniam, kým povinné očkovanie všetkých dospelých je proti dvom infekciám. Ďalšie povinné očkovania pribudli od tohto roku vybraným, presne definovaným skupinám dospelých.Toto je sprievodná diskusia k pôvodnej téme na https://www.zzz.sk/clanok/6380-co-sa-zmenilo-pri-ockovani-dospelych